menu MENU

Firmy w Portalu

card_membership
PRACOWNIA MEBLI NITORIS DESIGN / KUCHNIE HILDEBRANDT
Poznań

Zakład Stolarski Kazimierz Dorsch
Złotów
Robert Meble
Dobrzejewice
ALLDOM S.C. Dorota i Albert Siegień
Kalisz
emerfoto.pl
Zebrzydowice
EcoBlat - Producent Blatów Kompozytowych
Maków Podhalański
PINIO - NOWOCZESNE MEBLE KUCHENNE
Tychy
ANJAR
Toruń
MEBLEMB
Seroczyn
Usługi Stolarskie Wojciech Piechowiak
Sokolniki Gwiazdowskie
Mebla Jamaica
Raszków
ANJAR
Toruń
DARPOL
Kozienice
Abar Home
Warszawa
security

Polityka prywatności

Polityka prywatności Portalu

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym RODO), przekazujemy Państwu następujące informacje dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę z wykorzystaniem dokumentów tradycyjnych, poczty elektronicznej lub strony internetowej:


 1. Administratorem danych osobowych jest twojekontenery.pl
 1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem:
 • na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwa zgody
 • na podstawie prawomocnych umów handlowych zawieranych z Państwem
 • zgodnie z naszym uprawnionym interesem np. prawem do prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności do prezentowania swojej oferty handlowej
 • zgodnie z wymaganiami dotyczącymi interesu publicznego, wynikającymi np. z ustawy o rachunkowości lub z prawa podatkowego.
 1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z wszystkimi zasadami opisanymi w RODO:
 • w sposób rzetelny i przejrzysty ( np. poprzez publikację tego dokumentu spełniamy obowiązek informacyjny wobec Państwa, wdrożyliśmy i stosujemy POLITYKĘ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH)
 • zbieramy dane w najmniejszym możliwym zakresie i tylko w konkretnych, znanych Państwu celach,
 • umożliwiamy Państwu dostęp do Państwa danych w celu ich poprawiania, uaktualniania, aby były one zawsze prawidłowe,
 • ograniczamy ich przechowywanie do niezbędnego przedziału czasowego, później je niszczymy lub archiwizujemy, jeśli tego wymaga prawo,
 • nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzji na podstawie posiadanych danych osobowych (nie stosujemy profilowania),
 • zabezpieczamy dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, zgodnie z wymogiem integralności i poufności,
 • umożliwiamy Państwu wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, realizując tzw. prawo do bycia zapomnianym, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niemożliwe ze względu na obowiązującą umowę lub przepisy prawne np. podatkowe,
 • informujemy o możliwości wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.
 1. Wdrażamy środki techniczne i organizacyjne oraz stosujemy niezbędne zabezpieczenia w celu zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych.
 1. Nie przekazujemy Państwa danych innym firmom, z wyjątkiem serwisantów, którym zlecamy wykonanie usług w naszym imieniu bliżej Państwa siedziby, aby skrócić czas dojazdu i obniżyć koszt obsługi serwisowej lub firm transportujących nasze wyroby pod adresy dostawy podane przez klientów.
 1. Dostęp do Państwa danych, w ograniczonym, niezbędnym zakresie na podstawie tzw. umów powierzenia, mogą mieć firmy, którym zlecamy wykonanie obsługi prawnej, dostawcy oprogramowania i sprzętu komputerowego, ochrony mienia. Firmy te zobowiązują się do stosowania zabezpieczeń gwarantujących poufność i bezpieczeństwo danych osobowych, do których mają dostęp zgodnie z art.28 RODO.
 1. Zakres przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem naszej strony internetowej jest ograniczony do :
 • informacji wpisywanych dobrowolnie do formularzy kontaktowych przez użytkowników strony internetowej. Zapewniamy zaszyfrowany, bezpieczny sposób przesyłania tych danych bezpośrednio do naszych pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, oraz zobowiązujemy się do przechowywania danych przez okres niezbędny do realizacji umowy handlowej, rozliczeń finansowych i obowiązków podatkowych,
 • danych pochodzących z pików „cookies”, które są całkowicie anonimowe i w każdym momencie możliwe do usunięcia przez użytkownika strony internetowej z dysku jego komputera;
 1. Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem naszej strony internetowej służą następującym celom:
 • informacje z formularzy wykorzystujemy wyłącznie do konkretnego celu, określonego w tytule każdego z formularzy, taka forma komunikacji przyspiesza i ułatwia Państwu kontakt z nami, usprawnia obsługę handlową i serwisową,
 • informacje zawarte w plikach „cookies” służą do celów statystycznych (analiza popularności poszczególnych podstron naszego serwisu internetowego z wykorzystaniem statystyk Google Analytics).
 1. Wszystkie wpisy są umieszczane na stronie.